Vi opprettholder strenge hygienerutiner

16.08.2020
Selv om koronapamdemien for mange er over opprettholdes strenge rutiner for hygiene og sterilisering på klinikken. Det skal føles trygt å komme til oss!